utorok 31. marca 2020

1.4. - 3.4. ( streda, štvrtok, piatok)
SJL
Ako ste zvládli nominatív, genitív a datív? Dúfam, že vám to nerobilo veľké problémy. Dnes by sme skúsili akuzatív  a do nedele by sme mohli stihnúť aj lokál.
STREDA, ŠTVRTOK  - pozrite si prezentáciu na stránke www.bezkriedy.sk. Prezentácia je na opakovanie datívu a vysvetlenie akuzatívu. 
Potom si otvorte učebnicu na strane 79.
Do zošita si farebne napíšte AKUZATÍV - A (Koho? Čo?) 
môžete použiť aj pomôcku (vidím) Koho? Čo?
79/1,2 si odpovedzte ústne
80/3a) si znova urobíme našu obľúbenú tabuľku( v nej je to naprehľadnejšie😊)
Skúste si položiť otázku vidím koho? čo? rezeň - rezne ....

N/SG
A/SG (vidím)
A/PL
rezeň
 rezeň
 rezne
štetec


báseň


vysávač


lepidlo


dlaň


80/3b) z akuzatívu podstatných mien vymyslite vety ( len ústne)
80/4 písomne do zošita a cvičenie 5,6 ústne
V PZ  si vypracujte AKUZATÍV 46/ 1,2

PIATOK - pozrite si prezentáciu na stránke www.bezkriedy.sk. Prezentácia je na lokál.
Otvorte si učebnice na strane 80. Do zošita si dajte nadpis
LOKÁL - L (O kom? O čom?)
80/1,2 si urobte len ústne
80/3 písomne do zošita. Opíšte vety a dajte slová v zátvorkách do lokálu.
Otvorte si PZ na strane 47/ lokál, vypracujte si 1,2 .

MAT
streda - GEO strana 6 vypracovať
štvrtok MAT37,38 
Z učebnice stranu 48 mi vypracovanú pošlite na moju mail. adresu do nedele. Ohodnotím vám ju, aby sme mali aj nejaké známky. Verím, že to zvládnete na jednotku:)

ANJ
Kontrola preklad. viet
1. It's half past eight.
2. Has it got four legs?
3. She is feeding a cat. (môže byť aj ) She feeds a cat.
4. There are three diamonds under the table.
Ako? Zvládli ste to? Kto mi to poslal, výsledok už pozná. Boli aj jednotky😊

V AB strana 44 si skúste podľa obrázkov v 9. cvičení urobiť vety v 10. cvičení.
Vo vete máte vždy dve slovíčka, ale len jedno je správne. 
Napr. the garden/zoo; angry/tired; I can/ I can't, sad/ funny, boys/ girls; garden/police
Na budúce si to spolu skontrolujeme.
stranu 45 si urobte celú. V 11.cvičení skúste dokončiť dialóg. V 12. cvičení si prečítajte text A a B
a podľa vzorov si vymyslite váš vlastný text. Samozrejme počúvanie všetkých cvičení si necháme až po návrate do školy. Správne doplnené cvičenie 11 si tu napíšeme tiež. Stále platí ak mi čokoľvek chcete poslať na kontrolu, pošlite, môžem vám to pozrieť, ak budete mať chybičky tak vám ich opravím ak budete mať bez chyby tak podľa náročnosti vám dám jednotku, alebo červený bod.
Všetko si zapisujem a postupne vám to píšem aj do IZK. Ak mi niečo pošlete, chcem vás poprosiť, buďte trpezliví, niekedy sa mi to podarí opraviť hneď, niekedy na to potrebujem viac času, ale sľubujem, že vám všetko opravím a dám spätnú väzbu 😊 v škole by sme to mali všetci jednoduchšie, ale zdravie je na prvom mieste. Keď preberieme všetky pády tak každému z vás zavolám a aj si to telefonicky spolu zopakujeme aj sa troška porozprávame 😊
Všetko dobré, verím, že to zvládnete. 

Milí rodičia, 
chcem vás poprosiť, aby ste mi do konca týždňa, po dohode s deťmi napísali či bude vaše dieťa v šk. roku 2020/21 navštevovať etickú výchovu alebo náboženstvo.
Ešte potrebujem zistiť záujem o ŠKD v bud. šk. roku.
Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo ŠKD aj v piatom ročníku, dajte mi prosím vedieť.
Pekný deň:)

nedeľa 29. marca 2020

30.3. - 31.3. (pondelok, utorok)

SJL - Ako sa vám darí? Pokračujeme v skloňovaní podstatných mien. Dnes nás čaká datív.
               Na stránke www.bezkriedy.sk máte prezentáciu na datív. Tú si najprv pozrite. Potom si  
               otvorte učebnicu na strane 78. Už sme si precvičili nominatív a genitív.
               Do zošita si farebne napíšte:
               DATIV ( Komu? Čomu?) píšeme skratku D
               78/1 písomne odpovedať na otázky celou vetou. Podstatné meno v datíve podčiarknite.
               Napríklad:
               Rád by som zatelefonoval ( Komu?) kamarátovi.
               79/2 len ústne
               79/3 písomne, urobte si tabuľku
  
    
D/SG
D/PL
škrečkovi
(dám) škrečkom
spolužiakovi

riaditeľovi

kuchárke

kvetu

               
                
             Pri datíve si môžete pomôcť pomocnou otázkou (dám) Komu? Čomu? 

             79/4,5 ústne v PZ na strane 46/1,2
             Kto mi ešte neposlal slohovú prácu tak mi ju pošlite ( týka sa to 6 žiakov) Ďakujem za    
             práce, ktoré ste mi už  poslali. Boli veľmi pekné, aj jednotky boli zaslúžené.

MAT - PZ 35, 36 a v učebnici stranu 47.
Č - pokračujeme ďalej, vždy si ústne vypracujte všetky cvičenia pod textom a jedno do zošita  
         písomne

ANJ - opakujeme 7. lekciu, na Wocabee vám pridám nové slovíčka.
          Preložte do zošita tieto vety:
          1.  Je 8,30. (čas)
          2. Má ono 4 nohy?
          3. Ona kŕmi mačku.
          4. Pod stolom sú 3 diamanty.

         Môžete mi ich odfotiť a poslať😊
         8. lekcie si opíšte slovíčka do slovníka, výslovnosť nájdete na CD, ktoré máte nainštalované
         v PC.  Tu je preklad: cartoons - kreslené filmy
                                           detective films - detektívky
                                           music shows - hudobné predstavenia
                                           nature programmes - programy o prírode
                                           once - raz
                                           science fiction films - vedecko - fantastické filmy
                                           sports programmes - športové programy
                                           four times - 4x
                                           twice - 2x
                                           watch TV - pozerať TV

Prajem vám pekný začiatok týždňa😊😊
Milí moji štvrtáci,
neviem či ste si už pozreli stránku na MAT www.matika.in, ak nie tak to skúste, bude vás to baviť. Podľa ročníka si viete kliknúť na učivo, ktoré si chcete precvičiť. Písomné sčítanie, odčítanie, pyramídy, slovné úlohy, ale aj rôzne hry.
Na SJL si môžete na precvičenie otvoriť stránku www. gramar.in, tam je pre vás zaujímavý aj tretí ročník, ak si naň kliknete, môžete si precvičiť rozdelenie slov na slabiky, abecedu, vybrané slová, vyhľadávanie podstatných mien vo vetách, doplňovačky.  Úžasné na týchto dvoch stránkach je, že vám rovno vyhodnotí odpovede a keď sa pomýlite tak vás upozorní na chybu. Nechajte rodičov troška oddychovať, zvládnete to bez ich kontroly 😋 krásny víkend, zajtra začína ďalší prac. deň.

utorok 24. marca 2020

25.3. - 27.3.

SJL 
Ako sa vám podaril úvod do pádov podstatných mien? Nebojte sa, nebude to také ťažké:) Teraz sa postupne začneme venovať každému pádu osobitne, precvičíme si ich na cvičeniach. Ešte predtým ako začneme s nominatívom tak si otvorte  PZ vypracujte stranu 44, sú tam 3 cvičenia, myslím, že ich bez problémov zvládnete. Po vypracovaní si otvorte učebnicu na strane 77.
Farebne si napíšte do zošita NOMINATÍV - N (Kto? Čo?) skratka pre nominatív je veľké tlačené N.
Zapamätajte si, že nominatív nemá nikdy predložku pred podstatným menom!
Opíšte si poučku z učebnice. Na stránku www.bezkriedy som vám poslala 2 prezentácie, jedna je na nominatív a druhá na nominatív a genitív. Obidve si pozorne prezrite.
Potom sa vráťte do učebnice 77/1 - urobte si len ústne.
77/2 písomne - podstatné mená dajte do nominatívu jednotného čísla - to znamená do základného tvaru. Vzor: chlapcovi (kto?) - chlapec
                     vo váze - ( čo?) váza
Ostatné cvičenia na strane 77 len ústne. V PZ máte na nominatív  45/1,2 na precvičenie.

Farebne si napíšte do zošita  Genitív - G ( Koho? Čoho?) 
S genitívom sa používajú predložky bez, z, do, od.
Opíšte si poučku do zošita a písomne si urobte 78/ 1 a 2 cvičenie, ostatné cvičenia len ústne.
78/2 urobte si tabuľku do zošita, pomôžte si pri tvorení genitívu aj predložkou ( spýtajte sa BEZ ČOHO? ak sa budeme pýtať na osobu tak sa spýtajte BEZ KOHO?)
N
G/SG– singulár (jed.číslo)
G/PL – plurál ( množné č.)
opica
(bez) opice
(bez) opíc
ryba
( bez )ryby
( bez) rýb

Vypracujte si na genitív cvičenie 1 v PZ 45

MAT vypracujte si v učebnici stranu 46 v PZ 33 a 34. Ak mi pošlete vypracovanú stranu 33 v prílohe na mail adresu, môžem vám ju ohodnotiť. 

PDA pani učiteľka vám odkazuje, aby ste si každý týždeň prečítali 2 učivá, ktoré nasledujú po sebe v učebnici a vypracovali otázky, ktoré k nim patria.

ANJ  opakujeme celú 7. lekciu, na stránku bezkriedy vám pridám nejaké cvičenie na opakovanie.

Prajem vám pekný týždeň, verím, že sa vám bude dariť. Priebežne ako mi posielate slohy a výtvarné práce,vám ich hodnotím, známky si zatiaľ píšem k sebe do zošita, neskôr ich zapíšem aj do IŽK.

MAKSÍK - oznam od organizátora súťaže

Keďže sa nestihli odoslať papierové odpovedníky 4. kola / termín bol až 16.3./ tak organizátor pripravil on-line odpovedník pre deti. Nájdete ho na stránke vo vstupe pre Maksáčikov. Pomôžte prosím deťom vyplniť on-line odpovedník nakoľko je to jediná cesta ako vyhodnotiť 4.kolo. Vyplňte ho aj v prípade ak už dieťa odovzdalo v škole papierový odpovedník, alebo ak ste ho už z domu poslali poštou. Aj 5. kolo bude pripravené takouto formou. Maksík sa nevzdáva a ubezpečuje všetkých svojich Maksáčikov, že pre nich pripravuje krásne ceny a diplomy.
Milí rodičia a moji šikovní štvrtáci,
ďakujem za práce slohové aj výtvarné, ktoré mi už začínate posielať. Chcem vám dať do pozornosti stránku www.youtube.com kde sa vám prihovára Daniel Hevier. Má tam rôzne videá v ktorých približuje a vysvetľuje napr. aj pády podstatných mien, ale aj literatúru. Možno vám pomôže pri zvládnutí učiva, alebo aspoň na spestrenie učenia 😊 Niektorí ste sa ešte nezaregistrovali do aplikácie Wocabee, je to dobrá pomôcka na opakovanie slovíčok. Pekný deň :)